CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tạo dựng môi trường làm việc hoàn hảo, trong đó người lao động được phát triển toàn diện

Sản xuất và phân phối sản phẩm an toàn, thông tin trung thực, có chất lượng tốt trên cơ sở thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng - người tiêu dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn theo luật định.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm đối với Cộng Đồng

CHỨNG NHẬN

BRCGS for Food Safety 8

ISO 22000:2018

HACCP

HALAL

FDA

ASC

SEDEX

HACCP

ISO 22000 : 2018

BRCS

HALAL